INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů, resp. osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat:

Tomáš Žec Kontaktní e-mail: tomas.zec@gmail.com, webové stránky: https://www.tomnordic.cz. Vaše osobní údaje jsou budu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.

Jaké shromažďuji osobní údaje a proč je shromažďujeme

Zpracovávám údaje, které mě sami poskytnete. Může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na mém webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger). Osobní údaje jsou také generovány technickými procesy, jako jsou komentáře, soubory cookies, analytika a vložená data třetích stran.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.

Údaje mě poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bych vám bez poskytnutí údajů nebyl schopni dodat objednané zboží (např. pokud jej mám zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli) anebo poskytnout službu (např. pro přípravu lekce nordic walking jsou určité vstupní údaje nezbytné). Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracovávám:

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, IČ, telefonní číslo, e-mail, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, váš rodinný stav, pohlaví, profilová fotografie, fotografie z našich živých setkání/akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí, vaše zájmy.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Údaje o aktuálním zdravotním stavu, anamnéza (tj. minulé údaje o zdravotním stavu, prodělaných nemocech apod.), užívané léky. Dále údaje o frekvenci tréninku či výšku Vaší postavy. Tuto informaci uvádíte pro přizpůsobení akce na míru a kvůli délce nordic walking holí, které si přejete od nás vypůjčit.

Všechny tyto údaje zpracovávám pouze tehdy, pokud jste nám je sami poskytli k dokreslují vašeho aktuálního stav.

Vložený obsah z dalších webů. Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílím vaše údaje

Tomáš Žec používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Zpracováním osobních údajů klienta může Správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat e-mailem.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat. Osobní údaje budu zpracovávat pouze po dobu, kdy budu nabízet své služby.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kontaktní údaje

Tomáš Žec, instruktor nordic walking, Juliánovské nám. 1, Brno, 636 00
telefon: +420 774 979 332, e-mail: tomas.zec@gmail.com

Dodatečné informace

Souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Jak chráním vaše osobní údaje

Tomáš Žec přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Moje bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.